SITE MAP

SEARCH

Revised: 24 October 2003

Directory of RF Defense Related Agencies and Personnel

General Staff

Districts & Fleets

Branches of Service

Related Agencies

Intell/Security Agencies

Defense Industries

Documents

Biographical Index

Unit Register

Editor's Note

Acronyms

Index of Biographies

ENGLISH LANGUAGE BIOGRAPHIES

RUSSIA LANGUAGE BIOGRAPHIES

AISTOV,ViktorFedorovich

 

BELYANINOV, Andrey

BOLDYREV Vladimir
BORISOV, Gennadiy S. 
BULGAKOV, Vladimir

,

CHEMEZOV,Sergey

CHERKESOV, Viktor Vasilyevich

 

GRACHEV, PavelSergeyevich

GRYZLOV, Boris

 

DEYNEKA, Vladimir Grigor'yevich

DONDUKOV, Aleksandr

 

ISAKOV, Vladimir Il'ich
IVANOV, Sergey Borisovich

IVASHOV, Leonid Grigor'yevich

[NNS]

[Grani.ru]

KHOLSTOV, Viktor I., Lt-Gen (Chemical Troops)
KOGAT'KO, GrigoriyIosifovich
KOLMAKOV, Aleksandr

KORMILTSEV, NikolayViktorovich, Col-Gen

KRAVCHENKO, Viktor, Admiral
KUDELINA, LyubovKondratyevna
KUROYEDOV, Vladimir Ivanovich
KVASHNIN, Anatoliy Vasilyevich


E 


LEBEDEVSergeyNikolayevich
LEVSHINAleksandrVladimirovich

 

MIKHAILOVVladimirSergeyevich
MOLTENSKOY, Vladimir, Lt-Gen
MOROZOV, Alexander, Lieutenant-General
MOSKOVENKO, MikhailVladimirovich
MOSKOVSKIYAlekseyMikhaylovich
MUROVYevgeniyAlekseyevich


 

PANKOV, Nikolay

ÏEÐÌÈÍÎÂ, Àíàòîëèé

RUMYANTSEV, Aleksandr

[NNS]

SHOYGUSergeyKuzhugetovich

SKORODUMOV, Aleksandr
SOLOVTSOV, Nikolay, Col-Gen
STEPASHIN, SergeyV.
SUCHKOVGennadiyAleksandrovich, Vice-Admiral 

EEE


  [rian.ru]
E,
 -

TIKHONOVNikolayN 

TROSHEVGennadiyNikolayevich

E

YEFREMOV, Ivan

 

FEDIN, Ivan Dmitriyevich

FEDOROV, Viktor
FILIPPOV, Aleksandr A., Lt-Gen 

 

 

[rian.ru]

YAKOVLEVVladimirNikolayevich 

YAKUBOVYuriy

 

ZAKHARENKO, Mikhail G.

E